Användarvillkor

KONTAKTA OSS

Frågor, kommentarer, förfrågningar och klagomål rörande detta uttalande är välkomna. Kontakta oss på globalprivacyoffice@perrigo.com

Data Protection Officer (DPO):

 • globalprivacyoffice@perrigo.com
 • +353 1 709 4343

Perrigo Company plc och alla dess dotterbolag (”Perrigo”) inser att de personuppgifter man tar emot är ett förtroende. Perrigo försöker leva upp till detta förtroende genom att följa allmänna principer om skydd av personuppgifter. Detta uttalande om integritet och cookies (”Uttalandet”) förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information som sammanställs via detta digitala media och andra interaktioner.

Detta Uttalande gäller för alla Perrigo-tjänster, online eller digital, samt alla aktiviteter, webbplatser, sociala medieplattformar, mobilappar och eventuella andra digitala tjänster där det läggs upp eller länkas (digitala media). När du skickar in information till eller via något av dessa digitala media måste du uttryckligen anmäla dig eller samtycka till insamling, bearbetning och bevarande av din information på det sätt som beskrivs i detta Uttalande.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGON DEL AV DETTA UTTALANDE SKA DU INTE ANVÄNDA NÅGON AV TJÄNSTERNA.

INTEGRITET FÖR BARN

Perrigos digitala media är inte avsedda för användning av barn. Om du är under myndighetsåldern på den plats där du bor får du endast använda våra Digitala media efter samtycke från eller under överinseende av din förälder eller vårdnadshavare. I enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter om skydd av barns integritet kommer vi, om vi får reda på att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till eller via onlineplattformen utan att först få sina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, att använda denna information endast för att svara direkt till det barnet (eller dess förälder eller vårdnadshavare) för att informera barnet om att det inte får använda det digitala mediet, och att vi därför kommer att kassera dessa personuppgifter i enlighet med detta Uttalande.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder den information du delar med oss för att tillhandahålla dig de tjänster du har begärt, samt för våra legitima affärsändamål enligt nedanstående beskrivning:

 • För att förse dig med allmän information om det digitala mediet och tillhandahålla dig våra produkter och tjänster
 • För att svara på dina förfrågningar om information, feedback och annan kommunikation eller korrespondens som du kan skicka till oss
 • För att mäta ditt intresse av och förbättra våra produkter, tjänster och digitala media
 • För att se till att innehållet på det digitala mediet presenteras på effektivast möjliga sätt för dig och din dator eller annan mobil enhet
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du har begärt från oss
 • För att uppfylla våra skyldigheter enligt eventuella avtal mellan dig och oss, eller eventuella andra juridiska skyldigheter
 • För att låta dig delta i interaktiva funktioner på det digitala mediet, när du väljer att göra detta
 • För att informera dig om förändringar av det digitala mediet, tjänster, produkter eller riktlinjer
 • För att visa mer meningsfulla och relevanta annonser för dig på det digitala mediet
 • För att informera dig om specialerbjudanden och produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig när du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du besöker oss eller använder våra digitala media på något sätt kan vi samla in och bearbeta olika typer av personuppgifter om dig.

Information du lämnar

För att få tillgång till information, tjänster eller produkter som tillhandahålls av oss via digitala media kan du behöva lämna ”personuppgifter” eller ”personlig information”, t.ex. ditt namn, postadress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer. Vi kan också samla in och bearbeta demografisk information som exempelvis preferenser och intressen, som vi kan erhålla från tredje part som t.ex. Google eller andra sociala medier som du använder. Du kan välja att inte lämna sådan information. Då kan det emellertid hända att du inte kommer att kunna få tillgång till vår information, våra tjänster eller produkter.

Om du kontaktar oss av någon anledning kan vi spara den information du lämnar via funktionen ”kontakta oss” på det digitala mediet. Vi kan också samla in och bearbeta detaljer om eventuella transaktioner eller användning som du utför via det digitala mediet och fullgörandet av beställningar. Förutsatt att du inte abonnerar på en tjänst är det inte obligatoriskt eller ett avtalsmässigt krav att du lämnar personuppgifter, och du kan vägra att uppge dem.

Information som samlas in med hjälp av teknik

Perrigo kan samla in och behandla olika typer av information om dig när du besöker eller använder våra digitala media på något sätt, med hjälp av cookies. En ”cookie” är en liten datamängd som kan lagras på din dator eller mobila enhet. För mer information om cookies och hur de används på digitala media, var god se avsnittet Cookies nedan.

När du använder en mobilapp använder vi datainsamlingsverktyg för att samla in information om ditt utnyttjande av interaktion med appen, t.ex. typen av operativsystem, webbläsare, domän och andra systeminställningar, sökningar och i vilken tidszon den mobila enheten eller surfplattan befinner sig, metadata och annan information som är förknippad med andra filer som finns lagrade på din enhet.

Vi kan också samla in information om den plats där den mobila enheten eller surfplattan används för att få tillgång till mobilappen, inklusive (i) var den mobila enheten eller surfplattan befinner sig, härlett från användning av GPS eller WiFi, (ii) IP-adressen till den mobila enheten eller surfplattan eller vilken internettjänst som används för att få tillgång till onlineplattformen, samt (iii) annan information som görs tillgänglig av en användare eller andra som visar användarens aktuella eller tidigare position, t.ex. geotaggningsinformation på fotografier. Det är möjligt att din IP-adress eller en cookie vi använder kan innehålla information som kan betraktas som personuppgifter.

Sociala medier

Perrigo kan tillåta att du delar information, inklusive personuppgifter, med sociala nätverksplatser som Facebook och Twitter via digitala media. Vi delar inte dina personuppgifter med dem annat än om du ger oss anvisningar om att göra detta. Deras användning av informationen kommer att styras av deras integritetpolicyer, och du kan eventuellt modifiera dina integritetinställningar på deras webbplatser.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessutom kan tredje parts webbplatser tillhandahålla länkar till våra digitala media. Om du väljer att besöka sådana webbplatser från tredje part bör du granska deras integritetuttalanden för att se till att du förstår och är bekväm med deras rutiner rörande dina personuppgifter. Vi tar inget ansvar för, och friskriver oss från, allt ansvar för integritetuttalanden på och dataskyddsrutiner för någon tredje parts webbplats (oavsett om denna webbplats är länkad till eller från våra digitala media eller inte). Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och du använder dem på egen risk. Det är ditt ansvar att kontrollera integritetuttalandena på den tredje partens webbplats innan du skickar in några personuppgifter till deras webbplats.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i vilket som helst land där vi har anläggningar eller tjänsteleverantörer. Genom att använda våra digitala media eller genom att lämna ditt samtycke till oss (där detta krävs enligt lag) samtycker du till överföring av information till länder utanför ditt eget land, inklusive till USA, som kan ha andra dataskyddsregler än ditt land.

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att ge dig tillgång till våra digitala media och tillhörande tjänster, efter vad som krävs enligt lag, samt för att kunna försvara oss vid eventuella juridiska anspråk.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter som står under vår kontroll. Tyvärr kan ingen dataöverföring över Internet eller något datalagringssystem garanteras vara 100 % säkert. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du anser att säkerheten för något konto du har hos oss har äventyrats) ber vi dig att omedelbart meddela oss om problemet genom att kontakta oss enligt avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

ATT DELA OCH RÖJA DATA

Perrigo kan röja sammanställd information om våra användare och information som inte identifierar någon enskild person, utan begränsningar.

Vi får dela personuppgifter vi har samlat in med:

 • Våra dotterbolag och filialer
 • Tjänsteleverantörer och annan tredje part som vi använder som stöd för vår verksamhet
 • En köpare eller annan efterträdare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av en del av eller alla Perrigos tillgångar.
 • För att uppfylla eventuell domstolsorder, laglig eller juridisk process, inklusive att svara på en förfrågan eller begäran från en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet
 • I händelse av ett misstänkt databrott för att kommunicera med externa parter, t.ex. experter på databrottsdetektion eller relevanta myndigheter, efter behov

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att inte dela några av dina personuppgifter med Perrigo, och att få veta på vilka personuppgifter vi har om dig.

Du kan begära att dina personuppgifter ska korrigeras om de är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, eller begära att dina personuppgifter ska raderas.

För att begära information, uppdatera information eller begära radering av information som Perrigo kan ha om dig ska du kontakta https://app-de.onetrust.com/app/#/webform/3526db60-eb9b-459c-8f80-98f6d6dbc9f5. Vi kommer att svara på din begäran inom rimlig tid efter vad som krävs i lokala integritetbestämmelser. ID-bevis kan komma att krävas som en säkerhetsåtgärd innan vi uppfyller en sådan begäran

Du har rätt att acceptera att ta emot nyhetsbrev, annonser och annan kommunikation och/eller tjänster från våra digitala media. Om du senare ändrar dig har du rätt att avanmäla dig från att fortsätta få detta.

Det är ditt ansvar att se till att eventuell information du har lämnat till oss är korrekt och aktuell. Perrigo har ansvar att uppdatera information när så är lämpligt.

Du har rätt att skicka in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med hur Perrigo behandlar dina personuppgifter.

COOKIES

Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies enligt vår cookiepolicy

Perrigo använder cookies för att förbättra upplevelsen för besökare på våra digitala mediaplattformar, inklusive webbplatser, och webbplatser som kan nås via våra mobilappar. Om du inte vill ta emot cookies när du surfar på vår webbplats kan du modifiera dina webbläsar- och/eller mobilinställningar så att den meddelar dig när cookies tas emot, eller också kan du välja att begränsa eller blockera cookies.

Cookies är små filer eller små databitar som placeras på din dator eller mobila enhet av webbservrar. Cookies gör att du kan navigera mellan olika sidor på ett effektivt sätt, komma ihåg dina inställningar, intressen eller inloggningsuppgifter och förbättra din upplevelse i största allmänhet. Cookies kan inte köras som kod eller användas för att leverera virus, och de kan inte ge oss möjlighet att komma åt din hårddisk. Vi kan inte läsa någon information på din hårddisk även om vi lagrar cookies är.

Olika typer av cookies som används i digitala media

 • Nödvändiga cookies: dessa är avgörande för att du ska kunna flytta runt på det Digitala mediet och använda dess funktioner, t.ex. komma åt säkra områden på det Digitala mediet. Utan dessa cookies fungerar inte våra digitala media ordentligt och tjänster som du har begärt, t.ex. kundvagnar eller säkra kundkonton, kan inte tillhandahållas.
 • Prestandacookies: dessa samlar in information om hur besökarna använder de Digitala media, till exempel vilka sidor besökarna går till oftast och om de får felmeddelanden från webbsidorna. Sådana cookies samlar in icke-personlig information och används för att anonymt spåra besökartrafiken eller ge en personanpassad, förbättrad upplevelse av webbplatsen. Vi använder också sådana cookies för att testa olika utformningar och funktioner på våra Digitala media, samt för att hjälpa oss att övervaka hur besökarna når våra platser och hur effektiv vår annonsering är.
 • Funktionscookies: dessa gör att digitala media kan komma ihåg vilka val du gjort (t.ex. ditt användarnamn, språk eller vilken region du befinner dig i) och ge en förbättrad, mer personlig funktion. Dessa cookies kan användas för att komma ihåg ändringar du har gjort av textstorlek, typsnitt och andra delar av webbsidor som du kan anpassa.
 • Målinriktade eller annonseringscookies: dessa används för att leverera ett innehåll som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en viss annons, samt hjälper oss att mäta hur effektiv annonskampanjen är. Vissa av våra samarbetspartners kan också använda cookies eller webbfyrar (en bildfil på bara en enda pixel), så att du får se mer relevanta annonser när du besöker andra webbplatser. Ofta är målinriktade eller annonseringscookies kopplade till den funktion som den andra organisationen tillhandahåller på webbplatsen.
 • Sociala nätverkscookies: dessa skapas oftast av den sociala nätverksleverantören och gör det möjligt för dig att dela innehåll från Digitala media med dina vänner via ditt sociala favoritnätverk. De kallas också för sociala mediers insticksprogram. Perrigo har ingen kontroll över något innehåll från våra sociala nätverkscookies. För mer information om sociala nätverkscookies från sociala mediers webbplatser bör du läsa dessa webbplatsers integritet- och datadelningsuttalanden.

Hur du hanterar och inaktiverar cookies

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan oftast ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies accepteras eller lagras automatiskt, eller att du ska få ett meddelande från webbplatsen innan cookies accepteras.

Ta reda på mer om hur du hanterar cookies genom att besöka Hjälp-funktionen i din webbläsare, inställningarna i din mobila enhet eller www.allaboutcookies.org, som tillhandahåller detaljerad information om hur man hanterar cookies i populära webbläsare. Tänk på att delar av våra digitala media kanske inte fungerar som de ska om du inaktiverar cookies.

ÄNDRINGAR AV DETTA UTTALANDE

Om vi gör några ändringar av detta Uttalande kommer du att få information om detta genom att datum för detta Uttalande revideras. Vi uppmuntrar dig att hålla dig informerad om våra integritet- och cookierutiner genom att läsa detta Uttalande varje gång du interagerar med oss. I vissa fall kan vi ge dig ytterligare information om förändringar av detta Uttalande. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter som samlats in enligt en tidigare version av Uttalandet på ett mycket annorlunda sätt utan att först få ditt samtycke till detta. Varje förändring av detta Uttalande kommer att träda i kraft omedelbart, och din fortsatta användning av Perrigos digitala media betyder att du samtycker.